werkwijze / tarieven en factuur

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Wij hanteren de normtarieven van het CTG (Commissie Tarieven Gezondheidszorg).

Kijk voor een overzicht van de Tarieven 2016 op de website van Alles over het gebit

De tarieven worden berekend op twee decimalen (eurocenten), bij contante betaling kan worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent van het totaalbedrag.

Factuur

Het versturen van facturen hebben wij uitbesteed aan NMT FenCS (factoring en clearing service bv. een bedrijf van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Via uwnota.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, reageren op uw factuur of een gespreide betaling in overzichtelijke maandbedragen aanvragen.
 
Tarieven en factuur tandartsenpraktijk Appelscha  tandartsenpraktijk Appelscha bel nummer 0516-431405